מילות השיר:
בשמים יש כבר ערב
ואני עזוב כואב
מנסה להיות גיבור
והלב כואב כואב

בשמים יש כוכב
מחייך מאיר פנים
מסמן לך פה קו
שנותן לדך חיים

בואו ונשיר ביחד
בוא נשמח ונתגבר
כי הלב כבר אין בו פחד
בוא נשיר ונתחזק

שא עיניך והבט
מסביב כולם חיים
וכל-כך רוצים לתת
את הקו אל החיים

בואו ונשיר ביחד