מילות השיר:
תמכתי יתדותי בשלש עשרה תיבות, ובשערי דמעות כי לא נשלבות, לכן שפכתי שיח פני בוחן לבות, בטוח אני באלה ובזכות שלשת אבות.