מילות השיר:
תורה, תורה, תורתי..מרחמת, מטהרת, מנחמת נשמתי,
מעודדת, גם תומכת, מחזקת נשמתי.
תורה תורה.. תורתי..
בכל אות ובכל מילה, מסתתרת הקדושה..
בין השורות המתוקות נעלם לו אור תורה..
תורה תורה תורתי...
תורה תורה תורתי..
ללמוד בשמחה,באמונה, ביראה ואהבה! :)
ללמוד בחיות, והתקשרות לצדיקים והשגחה..
תורה תורה תורתי..
לימוד במתיקות, ובנעימות
כי אמשיך עליך רחמים
כי תלמד אילם שאוהב את בורא עולמים.
כי הגמרא מלאה אורה
והמשנה זו נשמה
וההלכה היא מוליכה אותך לאבא חזרה...
תורה תורה תורתי!