מילות השיר:
זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים
והיה בהניח ה' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה
תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח