מילות השיר:
פורש ידיי אליך אלוקיי
בתחינה קורא אליך
שמע את תפילותיי
אדם טועה משחית הוא מידותיו
כתינוק נשבה שבוי הוא בחטאתותיו
אובד בדרך נושא בלב תפילה
מבין את הערך של תשובה מאהבה

תן לי את הכוח אלוקיי
והאושר בחיי
אבין שיש גם דרך לנקות עוונותיי
תן לי את הכוח אלוקיי
והקץ לכאביי ידעתי כי חטאתי
אנא סלח לי אלוקיי

הולך מועד נופל הוא על פניו
כעובר טועה אובד לו שוקע בייסוריו
אנא פתח לו את הדרך אל התשובה
כדי שיחזור אליך הו במהרה
אובד בדרך נושא בלב תפילה
מבין את הערך של תשובה מאהבה

תן לי את הכוח אלוקיי
והאושר בחיי
אבין שיש גם דרך לנקות עוונותיי
תן לי את הכוח אלוקיי
והקץ לכאביי ידעתי כי חטאתי
אנא סלח לי אלוקיי

לא נשאר לי אלא
רק לחזור אליך
רוצה רק את השלווה
שלווה וגם מתוק
ואותך רק לאהוב

תן לי את הכוח אלוקיי
והאושר בחיי
אבין שיש גם דרך לנקות עוונותיי
תן לי את הכוח אלוקיי
והקץ לכאביי ידעתי כי חטאתי
אנא סלח לי אלוקיי