מילות השיר:
תקע בשופר גדול לחרותנו
ושא נס לקבץ גלויותנו
וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו

בעשעפער נעם אונז שוין אלע בא דער האנט,
און ברענג אונז צוזאמען אין אונזער לאנד, אהיים