מילות השיר:
תתקבל צלותהון ובעותהון
דכל בית ישראל
קדם אבוהון די בשמיא

יהא שלמא רבא מן שמיא
וחיים טובים עלינו
ועל כל ישראל