מילות השיר:
אברהם יגל
יצחק ירנן
יעקב ובניו ינוחו בו
מנוחת אהבה ונדבה
מנוחת אמת ואמונה