מילות השיר:
יזכרם ה' אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם וינקום דם עבדיך השפוך
קהל קדושים שנפלו על קידוש ה'