מילות השיר:
ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג, עם מקדשי שביעי,
כולם ישבעו ויתענגו מטובך ובשביעי רצית בו וקדשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית