מילות השיר:
והאר עיננו בתורתך, ודבק לבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך
אבינו אב הרחמן המרחם, רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע ללמוד וללמד,