מילות השיר:
אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו
מנוחת אהבה ונדבה מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלווה והשקט ובטח,