מילות השיר:
כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד
ככתוב בתורתך ה' ימלוך לעולם ועד
ונאמר והי-ה ה' למלך על כל הארץ
ביום ההוא י-הי-ה ה' אחד ושמו אחד