מילות השיר:
חייב אדם לומר
כל העולם לא נברא אלא בשבילי
אם אין אני לי מי לי
כשאני לעצמי מה אני
ואם לא עכשיו אימתי