מילות השיר:
כי הנה אויבך ה' כי הנה אויבך יאבדו
לא נירא ולא נפחד
כי ה' אלוקינו ה' אחד
כי כשהאדם יודע
שכל מאורעותיו הם לטובתו
זאת הבחינה היא מעין עולם הבא.