מילות השיר:
היום הגדול הנה הוא בא
הוא יוצא מתוך ההפיכה
חמור לבן ועל גבו אדם
שיראה איך לאהוב את כולם

הוא יגיע לכאן ויתקע בשופר
נכון שהגעתי טיפטיפה מאוחר
אתם לא הבנתם בכלל מה קרה
חכו ותבינו שהכל היה לטובה

ואם יבואו אליו אנשים
יאמרו אנחנו לך לא מאמינים
יאמר להם תראו אתכם
שאור אלוקיי זרח עליכם

והוא ישיר את השיר שיסחוף את כולם
וכבוד ה' יתגלה בעולם