מילות השיר:
כל הלילה הקיפוני מחשבות
אחת קשה מרעותה
חדרי בטן יורדות
ולא דיברנו עוד על החוב במכולת
ולא סיפרנו עוד על חזי הירקן

בבוקר קמתי סר וזעף
כולי דינים וארס נוטף
ולא סיפרנו עוד על הגמ"ח של
גודלבסקי
ולא דיברנו עוד על הבושה

אבל אי שם
מתמרקת איזו ישועה
מגששת את דרכה אלינו
בכנפיה שמש וצדקה
היא תחבוש את פצעינו
היא תנחמינו
ואי שם מתמתחת איזו נחמה
משקיפה על כל המהומה
מחייכת לעצמה מחפשת שעת כושר
להשפיע לנו
נחת ואושר, אושר

איזה יום שהיה לי על כל שונאי ישראל
מלחמת חורמה בזמן הנוזל
ולא דיברנו עוד על בת המלך
ולא סיפרנו עוד מעלבונה של תורה

אבל אי שם מתמרקת איזו ישועה
מגששת את דרכה אלינו
בכנפיה שמש וצדקה
היא תחבוש את פצעינו
היא תנחמנו
ומשם מתקרבת איזו נחמה
משקיפה על כל המלחמה
מחייכת לעצמה היא תמצא לה
שעת כושר להשפיע לנו
נחת ואושר

ומשם מתקרבת איזו נחמה
הנה היא נוקשת על דלתנו
בכנפיה שמש וצדקה
היא מצאה לה שעת כושר
להשפיע לנו
א'ביסלה אושר
אושר
מחפשת שעת כושר
להשפיע לנו
נחת ואושר
אושר