מילות השיר:
שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו
שומע תפילה שמע
כעני העומד בפתח שמע קולי שומע תפילה
כעני העומד בפתח שמע קולי שומע תפילה

יכוון רגליו זו אצל זו, כאילו אינן אלא אחת
להדמות למלאכים שנאמר ורגליהם רגל ישרה
כלומר רגליהם נראות כרגל אחת
ויכוף ראשו מעט למטה
ויסגור עיניו שלא יסתכל בשום דבר
ויניח ידיו על ליבו,
ימינו על שמאלו ויתפלל בלב שלם
באימה וביראה ובהכנעה
כעני העומד בפתח ויוציא את המלות מפיו בכוונה ובדקדוק