מילות השיר:
את כל חטאי אני פורש לפניך אלקיי
את כל חטאי אני פורש לפניך אלקיי

תמהנו מרעות תשש כוחנו מצרות
שחנו עד מאוד שפלנו עד עפר
רחום, כך היא מידתנו
קשי עורף וממרים אנחנו
צעקנו בפינו חטאנו
פתלתול ועיקש ליבנו

הו אבא אבינו מלכנו
החזירנו בתשובה שלמה לפניך
מודה ועוזב ירוחם