מילות השיר:
אני רחוק מכאן ושוב נוסע
אפשר לחשוב שלא הייתי כאן שנים
רק כמה שעות וכבר מתגעגע
לחיוכים של הישנים

בחוץ האורות הדרך מנצנצים
אבל בלב אורות של אהבה דולקים
מביט בדרך החולפת לאיטה
וכבר יודע שאתם שם מחכים

חוזר אל הבית חוזר אליכם
כמה טוב להיות איתכם
חוזר אל הבית אל המראות והצלילים
רוצה להיות כבר ביניכם

אבק הזמן עוטף את זגוגית החלון
וגשם שניתז על המנורות
בוהה ולא יודע אם זו התרגשות
לראות שוב את פניכם המאירות

חוזר אל הבית חוזר אליכם
כמה טוב להיות איתכם
חוזר אל הבית אל המראות והצלילים
רוצה להיות כבר ביניכם

חוזר אל הבית חוזר אליכם
כמה טוב להיות איתכם
מתפלל לאלוקים שישמור לי עליכם
רוצה להיות כבר ביניכם