מילות השיר:
יש לנו על מי לסמוך
אוי אוי אוי אוי אוי
יש לנו על מי לסמוך
אוי אוי אוי אוי אוי

בואו היום נצעק אל השמים
היום נצעק אל השמים
שמור את השבת
כי יש לנו על מי לסמוך

יש לנו על מי לסמוך
אוי אוי אוי אוי אוי
יש לנו על מי לסמוך
אוי אוי אוי אוי אוי

בואו היום נצעק אל השמים
היום נצעק אל השמים
שמור את השבת
כי יש לנו על מי לסמוך

לב טהור בראת לי
וקדוש אתה אבינו
רק לך שייך אני
חזק אותי חזק אותי

יש לנו על מי לסמוך וכו'