מילות השיר:
ראיתי ילד קטן שמביט לשמים
הרכנתי אז את ראשי ושמעתי תפילה
הלא תדע קלי הטוב שבשמיים
שכל הילדים אומרים עכשיו תפילה

ראיתי נער צעיר ועל לחיו דמעה או שתיים
הרכנתי אז את ראשי ושמעתי תפילה
הלא תדע קלי הטוב שבשמים
שכל הנערים אומרים עכשיו תפילה

פזמון:
אתה קדוש ומתנשא ומרומם עלי כל פה
אתה קדוש ומתנשא ומחכה ומחכה...

וישראל קדושים וטהורים ומורמים על כל עמים
וישראל שבורים ורדופים ומחכים ומחכים...

ראיתי עם מיוסר ועל גבו גלות אלפיים
הרכנתי אז את ראשי ושמעתי תפילה
הלא תדע קלי הטוב שבשמיים
שכל העם הזה אומר עכשיו תפילה

אתה קדוש וכו'