מילות השיר:
ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך
אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך

מה טובו אהליך יעקב
משכנתיך ישראל