מילות השיר:
מראש צורים הראנו ומגבעות אשורינו הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב