מילות השיר:
אין ווינקעלע שטייט א איד אליין
אין חברון מיט גרויסן געווין
און די טרערען ווי וואסער גיסן
אני בוכה על אלה. במערת המכפלה
בזכות אברהם אבינו עננו. בזכות יצחק רחם נא
אויך די הייליגע זיידע יעקב
ער שטייט איר ער בעט
אונזער טאטע אין הימעל

טאטע. טאטע. טאטע. טאטע.
די צער ביי דיינע קינדער איז גאר גרויס
העלף אונז שוין בזכות האבות
טאטע. טאטע. טאטע. טאטע.
כולל ישראל האלטעם מער ני נישט אויס

די בני אברהם יצחק ויעקב
שטיין דא מיט די הענט ארויף
אין די טרערען ווי וואסער גיסן
צום קדושה בריך הוא לעלא במערת המכפלה

טאטע. טאטע. טאטע. טאטע.

קינדער. קינדער. קינדער. קינדער.
מיר ווארטן אויך אזי לאנג דערויף
צו זעט איר נישט מיר האלטן שוין ביים סוף
צו הערט מען אונזער תפילה
יא עם קומט שוין די גאולה וזוכר חסדי אבות