מילות השיר:
טאטע דיך צו דנען נאר מיט אמת-כי אתה אלוקים אמת ודברך אמת וקיים לעד.
לעבדך באמת כי אתה אלוקים אמת ודברך אמת וקיים לעד