מילות השיר:
אהבתי אתכם אמר ה'
בנים אתם לה'

בין כך ובין כך בני הם

להחליפם באומה אחרת אי אפשר, בנים אתם