מילות השיר:
סימן לישראל אומה הקדושה
ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים
אלו הסימנים של האומה הקדושה