מילות השיר:
רבותי מיר וועלין בענטשען.
נברך שאכלנו משלו, ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו