מילות השיר:
די כי נמאס לחכות
די כי נמאס לתקן
כמה אפול אשוב לקום ואפול
עד שאצליח

איך זה כשעוברת שנה
אני מרגיש שכלום לא השתנה
איך אתקן במחשבה את מוחי שלא ינוח
אמונה קטנה בלב לי אומרת
תשאף לשלמות כל הדרך
אלי תביט על המים בכוס הריקה
גם דפנות לפעמים מרגיעות את הצמא
ויש לפעמים רגעים קצת קשים
זה תלוי רק בך אם תשכיל בחיים
ורק אז תדע...

רק בשמך אני אקרא אל תעזוב אותי חזקני נא
הושיעה נא, הושיעה נא
גם כשקשה לי וכואב
אני קורא לך אבא אוהב
הושיענה נא, הושיעה נא.

די כי כבר אלף שנים
אני שומע שעל הפנים
האמת שמבפנים
לעולם לא הייתי מגיע
אבן אזוב וצדיק
ולפעמים איזה מישהו מצחיק
ואף אחד אינו מרגיש
את האור שהוא כאן קובע
ודמעה שבלחיי מתייבשת
תפילה של כנות מול הכותל שחי
שנים של גלות נכספה לה נפשי
לבקש על עצמה ועלי על כוחי
ויש לפעמים רגעים שאני שר
רק אתה שתציל אותי אלי שבשמים זה מה שנשאר...

רק בשמך...

בלילות כשהשמש שוקעת
לבי מתעורר לדבר מבפנים
אתה שמשגיח אתה ששולט על כל מה שקיים ועל כל העמים
ירא אני ממך וכה גדולה אהבתי
אל תסתר את פניך
אני שב עד אליך
כי שם הוא ביתי...

רק בשמך אני אקרא
אל תעזוב אותי חזקני נא
הושיעה נא, הושיעה נא
גם כשקשה לי וכואב
אני קורא לך אבא אוהב
הושיענה נא, הצליחה נא.

די כי נמאס לחכות
די כי נמאס לתקן
כמה אפול אשוב לקום
ואפול עד שאצליח.'