מילות השיר:
והיו למשסה שאסיך,
ורחקו כל מבעליך,
ישיש עלייך אלקייך,
כמשוש חתן על כלה.