מילות השיר:
מה לכם לדאוג
מאחר שאני הולך לפניכם

אין לכם לחוש כלל