מילות השיר:
כאיל תערוג על אפיקי מים
כן נפשי תערוג אליך אלוקים
צמאה נפשי לאלוקים לקל חי
מתי אבוא וראה פני אלוקים
היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה
באמר אלי כל היום איה אלוקיך
אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי
כי אעבור בסך אדדם עד בית אלוקים
בקול רינה וקול תודה המון חוגג