מילות השיר:
משיח יכבש את כל העולם בלי יריה אחת
כי עקר כלי זינו של משיח הוא התפילה
על כן מי שרוצה לזכות לקדושת ישראל באמת
צריך להרבות בתפילות ובקשות ושיחות בינו לבין קונו
כי זה עקר הכלי זין לנצח המלחמה