מילות השיר:
בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין

אנא מזרעא דיוסף קא אתינא
דלא שלטא בי'ה עינא בישא
שנאמר בן פורת יוסף בן פורת עלי עין
אל תקרי עלי עין אלא עולי על עין