מילות השיר:
אם לא תדעי לך נשמה סעי לאומן השנה
שם יש רופא מתקן את הנשמות

אם לא תדעי לך נחמה סעי לאומן השנה
שם יש רופא הבטיח לתקן את הנשמות

פזמון:
האש שלי תוקד עד ביאת המשיח
האש שלי תוקד עד ביאת הגואל

אם לא תדעי לך אהבה
סעי לצדיק השנה
הוא הבטיח לשמח את הנשמה

אם לא תדעי לך אהבה
סעי לך לאמן השנה
שם יש רופא מתקן
את הנשמות