מילות השיר:
ברשות הקל הגדול והקדוש אפתח פי בשירה וזימרה
ברשות מוריי ורבותיי. ברשות שמים.
נברך לאלוקינו נברך לאדוננו נברך למלכנו למושיענו