מילות השיר:
כשאצא לשדה
אצעק אליך,
אבא, עד מתי
כשאצא אחפש אותך,
הרי אתה כאן
הרי אתה כאן
אתה כאן

כשאצא לשדה
אצעק אליך,
אבא, עד מתי
כשאצא אחפש אותך,
הרי אתה כאן
הרי אתה כאן
אתה כאן.

אבא, (X6)
מתי
ותחזינה
עינינו בשובך
לציון
אבא, (X6)
מתי,
ותחזינה
עינינו בשובך
לציון
ברחמים (X3)

כשאצא לשדה
אצעק אליך,
אבא, עד מתי
כשאצא אחפש אותך,
הרי אתה כאן
הרי אתה כאן
אתה כאן