אידיש נחת ויוסי גרין - סלח לנו

מקור: תפלת שמנה עשרה | יוסי גרין, לחן: יוסי גרין, ז'אנר: לא צויין.

נמצא באלבום: יוסי גרין - אידיש נחת 3 | מזמור שיר לעתיד לבא.

yosittt | יום חמישי א' תמוז התשע"ח, 14-06-2018 בשעה 18:41צפיות: 5937.
אידיש נחת
אידיש נחת
מילות השיר:
סְלַח לָנו אָבִינו כִּי חָטָאנוּ
מְחַל לָנו מַלְכֵּנו כִּי פָשָעְנוּ

כִּי קֵל טוֹב וְסַלָּח אָתָּה...
אָבִינו אָבִינו מַלְכֵּנו.ּ..
כִּי קֵל טוֹב וְסַלָּח אָתָּה...

אוֹי יוֹי יוֹי אָבִינו אוֹי יוֹי יוֹי מַלְכֵּנו.ּ..
קוֹדֶם אָבִינו אוןּ נָאךְ דֶעם מַלְכֵּנו.ּ

אוֹי יוֹי יוֹי אָבִינו אוֹי יוֹי יוֹי מַלְכֵּנו.ּ..
קוֹדֶם אַ טַאטֶע אוןּ נָאךְ דֶעם אַ קֶענִיג.
הערות על השיר:
עיבוד: יהודה גלילי.
סולן: שייע מנדלוביץ'.

_____________

אין דעם נוסח פון תפילת שמונה עשרה וואס די אנשי
כנסת הגדולה האבן מתקן געווען איז דא צוויי (אדער אפילו
דריי) ברכות וואס זענען געבויט אוף דעם רעיון פון 'אבינו
מלכנו.' האב איך אמאהל געהערט פשט אז הגם ס'איז דאך
פארהאן אסאך אנדערע תוארים ווי למשל 'יוצרינו... בוראנו...
גואלנו... קדושינו... ' צו ווייזן אז איינע פון די תוארים איז
פריערט ווי אן אנדערן, כביכול, דארף מען נישט האבן מער
ווי צוויי. און דאס איז טאקע פשט אין די ווערטער 'אבינו
מלכנו'. אונז בעט מיר אז השי"ת זאל זיין פאר אונז ערשטנ'ס
א טאטע (רחמן) און הערשט נאכדעם א קעניג (מלך).

בס"ד איז מיר אויסגעקומען צו שרייבן א ניגון אויף כמעט
אלע ברכות פון שמונה עשרה. איך פלעג מיך אבער זארגן
וואס וועל איך טוהן ווען איך וועל האלטן ביי די ברכה פון
'סלח לנו'? ווער וועט דען וועלן זינגן א ניגון מיט ווערטער
וואס רעדט זיך וועגן דעם ענין? ביז כ'האב מיך דערמאנט אז
מיין טאטע ע"ה פלעגט פארציילן א מעשה וועגן עפעס א
צדיק וואס זיין מאמע פלעגט זיך 'אפרעדן' אז זי האט א קינד
וואס דריי מאהל א טאג זאגט ער נישט דעם גאנצן אמת.
טאקע ביי די שמונה עשרה ווען ער זאגט סלח לנו. ווייל זי
ווייסט אז ער זינדיגט חלילה קיינמאהל נישט.

אויב אזו האב איך געטראכט קען איך דאך שרייבן א ניגון
אויף סלח לנו און די הייליגע קינדער פון 'יודיש נחת' וועלן
עס זינגען אפילו ס'איז טאקע נישט אין גאנצן אמת!


In the Shemona Esrai composed by the Anshei Kneses
Hagedola there are two (or possibly three) Brachos
built around the idea of Ovini Malkeini. I once heard
an explanation that though there are many additional
descriptive titles like “our Creator, our Redeemer…” to show
sequence one needs only two. And that this is the meaning
of Ovini Malkeini. We ask Hashem that He should be for us a
Father (Merciful) first and only afterwards a King.

BS"D I got to write a song on almost each of the Brachos in
the Shmonei Esrai. I used to worry, though, what will I do
when I will get to the Bracha of Slach Luni? Who’s going
to want to sing a song with those words? Until I suddenly
remembered that my father A”H always related the story of
a certain Tzaddik whose mother used to complain that three
times each day, her son is not entirely truthful. And that this
is specifically by the Shemonei Esrai where he says Slach
Luni, saying that she knows for certain that he has no Chait!

In that case, I thought to myself, I will go ahead and write a
song on Slach Luni and the Holy children of Yiddish Nachas
will be the ones to sing it, though it’s not entirely truthful.

עוד באתר: