מילות השיר:
אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוקים במעון קדשו,
יהי ה' אלוקינו עימנו כאשר היה עם אבותינו,
אל יעזבנו ואל יטשנו,
ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כולכם היום.