מילות השיר:
הראנו ה' חסדיך וישעך תתן לנו.
קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך.