מילות השיר:
ממקומך מלכנו תופיע
ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך
מתי תמלך בציון בקרוב בימינו
לעולם ועד תשכון
תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך
לדר ודר ולנצח נצחים
ועינינו תראינה מלכותך
כדבר האמור בשירי עזך
על ידי דור משיח צדקך


ימלך ה׳ לעולם אלקיך ציון לדור ודור הללוקה