מילות השיר:
ראויה השמחה כאשר יש מציאות שלימה
ואין לך מציאות יותר שלימה מנישואי חתן וכלה

לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה
בואי בשלום עטרת בעלה
גם בשמחה ובצהלה
תוך אמוני עם סגולה
בואי כלה