מילות השיר:
ואתה ברחמיך הרבים ובחסדך הגדולים
תמחול ותסלח ותכפר לנו
ולכל עמך בית ישראל
ותקשיב אזנך לשמוע בקול
תפלת עבדיך המתחננים אליך