מילות השיר:
שיר ושבחה הלל וזמרה
הבוחר בשירי זמרה
ישתבך שמך לעד מלכנו