מילות השיר:
הדוך קמי אל קנא
במוג לבב ובמגינה
ונרחיב פה ונמלאנה
לשוננו לך רנה


דעה חכמה לנפשך
והיא כתר לראשך
נצור מצות קדושך
שמור שבת קדשך