מילות השיר:
ותמלוך אתה ה׳ לבדך
על כל מעשיך
בהר ציון משכן כבודך
ובירושלים עיר קדשך


קדוש אתה ונורא שמך
ואין אלוקי מבלעדיך