מילות השיר:
לאן שאפנה אתה שם
יושב ומנהיג את העולם
אני הקטן שבאדם
רציתי למחות אבל קולי נדם

אז היכן אסתתר ואנה אברח
אם אמשיך לשתוק בסוף אצרח
על כל השנים שנופל וקם
ושבע ייפול נגמר מזמן

אז בוחר להתקדם ורק מתרחק
הקמתי משכן שמיד התפרק
על אדמת האבות מרגיש מיותם
אקים זעקה מול כל העולם

גלה את הסוד לכל העולם
את אותה משוואה עם אחד נעלם
רציתי לצעוק אך קולי נדם..

דור שלם עומד ודורש
אלפיים שנה איך הוא לא מתייאש
עמוק בפנים עוד בוערת לה אש

אז תחזור ותדליק את נר התמיד
כולם פה שוגג ולא במזיד
אז מה יבוא קטגור ויגיד..