מילות השיר:
כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמוד
כי בחר ה' בציון אוה למושב לו
כי יעקב בחר לו קה ישראל לסגולתו
כי לא יטוש ה' את עמו ונחלתו לא יעזוב