מילות השיר:
נשמת כל חי תברך
את שמך ה' אלקינו
ורוח כל בשר תפאר
ותרומם את זכרך מלכנו תמיד